Yhdistys

Hakunilan Eläkeläiset ry

Hakunilan Eläkeläiset on Suomen Eläkeläiset Ry:n alajärjestö. Toiminta keskittyy Hakunilan ostoskeskuksen Nuorisotaloon.

Yhdistyksemme toiminnan tavoitteita ovat

  • olla yhdistyksenä aktiivinen
  • tehdä hyvää yhteistyötä ja tuloksellista edunvalvontaa
  • säilyttää ja lisätä jäsenistömme toimintaan osallistumista
  • toteuttaa toimintasuunnitelmaa.

Toimintasuunnitelman toteutusta edistää suuresti iloinen toimintamieli ja hyvä keskinäinen yhteisymmärrys.

Edunvalvonta
Kutsumme kaupungin virkamiehiä ja muita luennoitsijoita puhumaan eläkeläisten toimeentulosta ja muista yhdistyksen jäseniä koskevista asioista. Edunvalvonnan keskeinen tehtävä on toiminta yhteisten tavoitteiden puolesta.

Ikääntymispoliittisessa vaikuttamistyössä yhdistys toimii niin, että kunta ottaisi huomioon suunnittelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa eläkeläisten ja ikäihmisten tarpeet. Meillä on oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen.

Järjestötoiminta
Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Johtokunnassa päätetyistä ja käsitellyistä asioista kerrotaan jäsenille kerhopäivien yhteydessä.
Kevätkokous pidetään torstaina 21.3.2024 ja syyskokous torstaina 21.11.2024.
Osallistumme Eläkeläiset ry:n Uudenmaan aluejärjestön toimintaan ja Vantaan kaupungin vanhusneuvoston toimintaan.
Jäsenhankintaan ja jäsenten pitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Koulutus ja kurssitoiminta
Osallistumme Eläkeläiset ry:n järjestämään kurssitoimintaan ja aluejärjestön järjestämille kursseille Puistokulmassa.
Järjestämme omia kursseja ja opintopiirejä seuraavasti: musiikki, lavatanssit, atk-asiat, boccia, runokerho ja kerhotoiminnan kehittäminen.

Varsinainen toiminta – harrastustoiminta, kerhot
Vuosi 2024 on yhdistyksen 54. toimintavuosi.
Torstaikerho pidetään joka torstai Hakunilan nuorisotilassa.
Bingo on joka torstai Hakunilan nuorisotilassa.
Tasapaino- ja venyttelytuokio on torstaikerhon yhteydessä.
Päivätanssit Puistokulmassa järjestetään tiistaisin kevät- ja syyskaudella.
Vierailemme toisten kerhojen kutsumina heidän järjestämissään tanssitapahtumissa ja juhlissa. Kutsumme toisten kerhojen jäseniä Puistokulman tansseihin ja kevätjuhlaan Hakunilan nuorisotalolle.
Yhdistyksessämme toimii kädentaito-, karaoke-, ohjelma- ja bocciakerho.
Runokerho toimii Hakunilan kirjastolla.
Osallistumme myös Hakunilan kirjaston lukupiiriin.

Matkat ja retket:
Järjestämme opintomatkoja ja -retkiä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja virkistäytymiseksi.

Kansainvälinen toiminta:
Teemme opintomatkoja/retkiä myös ulkomaille.

Tiedotustoiminta
Jäsenille tiedotetaan tapahtumista ja johtokunnan päätöksistä kerhossa ja jäsentiedotteella, joka ilmestyy n 6 kertaa vuodessa.

Yhdistyksellä on omat kotisivut www.hakunilanelakelaiset.com, joita päivitetään jatkuvasti.